nguonsusong.com

Tìm
Những Điềm Báo Ngày Tận Thế
Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. 2 Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời...Xem video >>
 


 

Đối Diện Với Những Chán Nản : 2 Các vua 19 : 1 - 3 , Giảng luận: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
1 A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên-tri Ba-anh làm sao. 2 Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng-sống ngươi như mạng-sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng-nề. 3 Vì vậy, Ê-li sợ-hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng-sống mình........ Xem video >>
Xem: 7574|Trả lời: 1

Phần mềm học tra cứu Kinh Thánh _ VietBible 2.0 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Bạn
51
Online
793 Giờ
Tiền
52280

Medal No.1 Medal No.2 Medal No.4 Medal No.7 Medal No.10

Đăng lúc 2-1-2011 04:08:10 PM |Hiện toàn bài
Đây là phần mềm học - tra cứu Kinh Thánh +  Thư Viện sách Tin Lành.

Bạn tải về ở link sau:

VietBible2.0 >> click hee

Thập Tự Giá và Con Dao Bấm - Ê xê chi ên 18: 21-23
21 Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. 22 Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm. 23 Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? ...Xem video >>

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Bạn
51
Online
793 Giờ
Tiền
52280

Medal No.1 Medal No.2 Medal No.4 Medal No.7 Medal No.10

Đăng lúc 29-7-2011 04:05:44 PM |Hiện toàn bài
Trả lời songbanlinh Bài mới

Bạn tải về, giải nén, bấm vào file setup cài đặt.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Phiên bản Mobile|† Welcome to nguonsusong

GMT+8, 31-8-2015 03:55 AM

DMCA.com Protection Status
DiscuzVN
Lên trên